Witaj!
Rejestracja

Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
  • prawo żądania dostępu do danych,
  • prawo żądania zmiany danych,
  • prawo żądania usunięcia danych,
  • prawo żądania przeniesienia danych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorem danych pod adresem enigma.na.forum@gmail.com